Detta är Utteros

Skärfläcka-004486
Skärfläcka - en av sommargästerna ------- Foto: Thomas Andersson/N

Utteros är en kustremsa vid Kattegatt, mitt emellan Varberg och Falkenberg. Den är två kilometer lång och består av ett platt och mosaikartat deltalandskap, format av Uttran, även känd som Tvååkersån, med strandängar, laguner och revlar. Fågellivet är rikt och föränderligt, med tärnor och vadare om somrarna, vildgäss och havsörn på vintern.
Men det är också ett populärt friluftsområde, där många medborgare badar, surfar eller rastar hundarna. Fåglarna har med åren blivit alltmer tillbakaträngda.
I december 2010 beslutade länsstyrelsen i Halland, efter år av vånda, att göra Utteros till naturreservat. Beslutet (
pdf) fastställdes av regeringen den 8 mars 2012.
Under flera år har jag och naturfotografen Thomas Andersson dokumenterat naturen i Utteros och kusten söder därom. Vi har ställt samman
en bok, som rönt stort intresse.

Läs om havsörnarna som stannade i Halland

utteroset
Här rinner Uttran ut i Kattegatt

Beskåda den undre världen
Stora delar av reservatet är havsbotten, väl värd ett besök

DSCN0732
På havets golv --------- Foto: Fabian Lidman