2013
Vitkindadgås  Öland okt 20120008
Branta leucopsis ----- Foto: Thomas Andersson/N

Under vinterhalvåret präglas Utteros av mäktiga gåsflockar som samlas på de flacka stränderna. Deras antal ökar stadigt. Märkligast är de vitkindade gässen, som för bara några decennier sen var exklusiva gäster, som mellanlandade på vägen till eller från tundrorna i norr. De har numera brett ut sig över hela nordvästra Europa. I Utteros rastar tusentals under höstmånaderna.
Om detta har jag en egen teori, som jag lanserade i ”Tidvatten”. De vitkindade gässens kärnområde var förr i tiden Novaja Zemlja. Vi vet att de där jagades hårt av lokalbefolkningen. Men vid mitten av 1950-talet började den sovjetiska militären använda Novaja Zemlja som testområde för atombomber. Befolkningen på öarna tvingades därifrån. Fram till 1990 sprängdes 132 atombomber på Novaja Zemlja.
Men bomberna verkar inte ha besvärat fågellivet, som tvärtom blomstrat som aldrig för sen jakten upphörde. Öarna är sen länge hemvist för några av världens största kolonier av grisslor, också de svårt exploaterade före atomåldern. På senare år har kolonierna inventerats av ryska och norska ornitologer, som funnit att grisslornas antal ökat markant.
Min gissning är att också de vitkindade gynnats av atombomben. När jakten upphörde växte beståndet. Eftersom de hade för vana att flytta till Holland om vintern kunde de lätt kolonisera Nordeuropa när det blev trångt om häckutrymme i Novaja Zemlja.
I vilket fall är de vitkindade ett prydligt exempel på den dynamik som finns i fågelvärlden, färdig att utlösas när de får vara ifred. Själv tycker jag att det är den mest sympatiska av reservatets gåsarter, till både utseende och temperament.


Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December