Natura 2000-området

karta

Den blå linjen markerar gränsen för Natura 2000-området. Kilen i Björkäng är campingens frizon i tillvaron. Det är delen norr om campingen blivit naturreservat. Den södra halvan får vänta på sin tur.
57:e breddgraden passerar där det står ”Sik”. Den streckade linjen som går rätt ut i havet vid Fårarevet är kommungränsen mellan Varberg och Falkenberg, som sammanfaller med den urgamla gränsen mellan Himle och Faurås härader. Det är också här som SMHI drar skiljelinjen mellan södra och norra Götaland. Kartan är hämtad ur länsstyrelsens bevarandeplan för Natura 2000-området Galtabäck-Lynga strandängar (
pdf).

Reservatet

beslutskarta kopia

Detta är en kopia av den officiella beslutskartan. Den blå linjen markerar naturreservatets gräns. I de röda områdena råder beträdnadsförbud från 1 mars till 31 juli. Det gröna området är till för fåglar som inte vill häcka i det röda området. Meningen är att länsstyrelsen ska kunna spärra av upp till ett hektar i det gröna området under häckningssäsongen, men inte nödvändigtvis samma hektar varje år. Detta är ett försök till flexibel naturvård som bör uppmuntras.
Som respons på eventuell nyfikenhet har jag satt ett rött men diskret litet kryss på min egen tomt.


Kattegattleden

Kattegattleden

Här kan Kattegattleden gå, enligt Trafikverkets förstudie från juni 2012. Det är sträckorna 2, 3 och 4 som kan påverka Natura 2000-området. Varianten 2A, som går väster om landsvägen, från Sik till Björkäng, är lite oklart redovisad i förstudien, men den verkar följa en icke existerande väg över strandängen. Varianten 3A följer Vildrosvägen och Smedsgårdsvägen, och skär igenom reservatet på ett ställe. Sträcka 4, mellan Utteros stugby och Uttran (=Tvååkers kanal) hamnar i reservatet om den dras väster om landsvägen, vilket tycks vara Trafikverkets målsättning.