Det undre reservatet

DSCN0699
På bottenvåningen

Naturreservatet är 356 hektar stort, men eftersom det sträcker sig en bit ut i Kattegatt är det mesta vatten. Men under ytan finns också natur: en svåråtkomlig, tystlåten och sällan skådad värld som inte alls liknar strandängarna. När det blåser levererar havet visserligen varuprover från det undre reservatet, men det är bara lösa spår och fragment av livet i djupet.
Några år innan reservatet kom till undersökte marinbiologen Peter Göransson bottnarna i området, på länsstyrelsens uppdrag, men hans rapport har tyvärr aldrig offentliggjorts. Den nämns i skötselplanens litteraturlista som ”utkast”.
Vadar man ut från stranden känner man bara sand under fotsulorna. Längre ut finns uppenbarligen stenbottnar med skogar och ängar av alger och ålgräs. Men de biologiskt intressantaste scenerierna hittar man vid stenreven, där det myllrar av allsköns liv och leverne. Där finns också sagolikt vackra miljöer. De danska marinbiologerna Karsten Dahl, Steffen Lundsteen och Stig Asger Helmig har i boken ”Stenrev - havbundens oaser” jämfört dem med tropikernas korallrev:

”Revenes tangskove udgør med deres grønne, røde og brune farver et sceneri, der ville være helt på højde med tropernes koralrev, hvis bare vandet var lige så klart herhjemme.”

På den här sidan har jag lagt några bilder från Sälarevet, Smalasudde och Ugga. De är tagna av Fabian Lidman (min son). De är inte menade som en marinbiologisk dokumentation, utan som vackra tavlor från den gåtfulla och osminkat surrealistiska världen under vattnet.

DSCN0649
Havets golv

DSCN0601
Tångräkor och havstulpaner

DSCN0661
Tångräka, genomlyst

DSCN0391
Sågtång

DSCN0691
Öronmanet med ägg

DSCN0435
Simmanet

DSCN0432
Under kupan

DSCN0720
Yngel i grönskan

DSCN0592
Kräkel

Och här är fotografen själv:

DSCN0290
Fabian i havet