November 2016

femkråkan Kustbevakning

Vid gränsen mellan naturreservatet och Björkängs kommunala badstrand står sen många år en stor, bucklig plåtskylt med siffran 5, som signalerar till sjöfarande att där råder fartbegränsning till fem knop.
Jag brukar vanligtvis gå den vägen när jag ska ut i reservatet. Det sitter nästan alltid en kråka på skylten.
Kråkor är mycket intelligentare än strandens andra fåglar, och möjligen också än vissa badturister. Kråkorna är strandens ordningsvakter, poliskonstaplar och renhållningsarbetare. De registrerar allt som händer, och har en suverän förmåga att tolka skeendena och förutsäga vad som ska komma härnäst, särskilt om det är något ätbart.
Dessutom kan de räkna till sju.
Det var den tyske biologen Otto Koehler som på 1940- och 50-talen med en lång rad noggranna experiment utforskade olika djurs numeriska talanger. Fåglarna nådde bäst resultat, och allra smartast var kråkfåglarna. Ett av de klassiska försöken såg ut så här:
På golvet stod en rad askar med lock. En av askarna innehöll mat. På locken fanns olika antal figurer, till exempel cirklar. Framför askarna låg ett kort som också visade figurer, till exempel fyrkanter. Antalet figurer på kortet var lika stort som antalet figurer på locket till den ask som innehöll godsakerna.
Koehler prövade otaliga varianter, för att garantera att försöksdjuren inte fick några andra ledtrådar till matasken än antalet figurer på kortet.
Koehler testade inte någon kråka, men väl en korp, som förmodligen är smartast av alla kråkfåglar. Den klarade testet med upp till sju figurer.
För många djur är detta knepigt. Hundar kan inte räkna. Elefanter misslyckas totalt. Koehler testade också människor. Bara ett fåtal klarade upp till åtta figurer. Många nådde inte längre än till fem.
Man ska minnas att fåglar och däggdjur har radikalt olika hjärnor, som utvecklats oberoende av varandra i över 300 miljoner år. Förmågan att räkna till åtminstone fem är inte ett arv från en gemensam anmoder. Den har dykt upp ur evolutionens djup för att den är användbar för en del av oss.
1 NOVEMBER
Höstrusk. Åtta millimeter under natten, duggskurar ännu i gryningen. Tio grader, burdusa västvindar, havet på +10 centimeter.

Av en makaber slump ligger det en kråkfågel i vattenbrynet, en dränkt kaja med tarserna i vädret:

kajan
Corvus monedula

En del av strandens sågtång har antagit en skönt lysande gyllenbrun nyans:

gyllentång
Höstens färg
2 NOVEMBER
Två grader i gryningen, bister nordan, molnrik men ljus himmel, som bäddar för en lite prålig soluppgång i barockstil:

pråligt
Altartavla

Havet på +5 centimeter, har under natten sköljt in en död fågel som på håll ser ut som en trut:

fulmarus-01
Fjäderkadaver

Men det är en stormfågel, med den exklusivt skulpterade näbben. Ett inte helt unikt strandfynd. Hittade två förra året: 27 april och 28 maj. Den här är i lite bättre skick:

fulmarus-02
Fulmarus glacialis

Allt fler kanadagäss i reservatet. De brukar infinna sig i november, i avsikt att övervintra vid havet.

3 NOVEMBER Höstens första köldattack - minus fyra i gryningen. Nästan omärklig nordvind, himmelsk klarhet, havet på +3 centimeter:

07.20
Klockan 07.20

Antydan till issörja i vattenkanten, rimfrost på strandens makroalger:

rimtång-01
Rimtång - ett

rimtång-02
Rimtång - två

rimtång-03
Rimtång - tre

Gårdagens stormfågel ligger inte kvar. Spår i sanden avslöjar att en räv har knyckt den.

4 NOVEMBER
Regn. Fyra millimeter under natten, obrutet duggande på morgonen. Två grader, en plågsam ostan, havet på -8 centimeter.

Kontrasten mot torsdagen är brutal. Två tidiga men trumpna havsörnar hukar på Sälarevet. En liten tröst i tristessen är att höstens färg är röd:

höstrött-01
Höstrött - ett

höstrött-02
Höstrött - två

höstrött-03
Höstrött - tre

Till och med taren, som är en utpräglad brunalg, har hittat en rödaktig kulör:

höstrött-04
Höstrött - fyra

Fredagens heldagsdugg ger två millimeter.


5 NOVEMBER Fem millimeter i nattens mörker, oavlåtligt regnande under morgonen. Knappt fem grader, frisk ostvind, havet på -13 centimeter.

November lever upp till sitt rykte. Kamera och kikare så gott som obrukbara i regnet, men jag lyckas föreviga detta tillskott till sandalsamlingen, vars kommersiella budskap jag, som Irlandsvän, sympatiserar med. Just den här sandalen är i dubbel bemärkelse utgången, men den har gått att köpa via bryggeriets webshop, förutsatt att man fyllt 18 år (
”This product is intended for purchase and enjoyment by people of legal purchase age for alcohol beverages”):

guinness
Barnförbjudet

Och här har någon tappat sin hjärna:

hjärnan
Manetsubstans

Det regnar. Det har så gjort sen nån gång i natt. Har fått 13 millimeter under dagen, förutom de fem som kom i natt.6 NOVEMBER
Fem millimeter regn under natten. Två grader i gryningen, nordostvinden uppe i kulingklassen, havet följdriktigt utblåst till -31 centimeter.

Den låga nivån lockar ut mig på yttre stranden, trots den obarmhärtiga blåsten. Tack vare frånlandsvinden är tångbältet inte sammanpressat. Man kan beskåda enskilda alger, varav några iklätt sig extravaganta nyanser:

algfärg-01
Spektralalger - ett

Och här ett tareblad som antagit den violetta utmaningen:

algfärg-03
Spektralalger - två

Färgerna kommer sig av att algernas olika pigment bryts ned efter hand, i en tågordning som som verkar lite slumpartad. Att tare blir rödviolett hör till undantagen. Här är en individ som följer regelboken: det bruna pigmentet försvinner först och lämnar kvar grönt klorofyll, som sen bleknar till mjölkvitt:

lagfärg-02
Spektralalger - tre


7 NOVEMBER Vinter. Fyra grader kallt, klar himmel och en barbarisk nordanvind. Men okej, vintern är den vackraste årstiden, i den mån årstider är vackra:

novembervinter
Ismorgon

Havet på -33 centimeter. Den plötsliga kölden har skapat ett lite ovanligt fenomen - djupfrysta brännmaneter:

manetis-01
Manetis - ett

manetis-02
Manetis - två

Hittar till och med en iskall kammanet:

manetis-03
Kamis

Vinterläte: En påpasslig flock trumpetande sångsvanar söderut över havet.


8 NOVEMBER Lillvintern biter till. Minus fem i gryningen, en knivsudd snö på marken, nordvinden lyckligtvis dämpad. Mulen himmel med en strålande fönsterlucka i öster:

strålkast
Strålkast

Havet på -23 centimeter. Is på lagunen, dock ej hållbar. Ett gäng kärrsnäppor och kustpipare plockar godis på grundbottnarna. De är födda i Arktis och räds inte kyla:

vintervadare
Vintervadare

Vintern har signerat stranden med eleganta slingor av issörja:

yin o yang
Yin & Yang

9 NOVEMBER Vinden har vridit till ostlig och ökat i styrka. Minus tre i gryningen, halvklart, havet på -26 centimeter. Min personliga profylax mot höstdepressioner är att helt enkelt ge mig ut i kylan, i det landskap som den onekligen gjort vackrare:

utterosvinter-01
Höstljus - ett

utterosvinter-02
Höstljus - två

Svårare att bota är förskräckelsen över den vulgära gaphals som valts till president i Amerika.

Havsörn på Sälarevet.

10 NOVEMBER
Vinden har lagt sig. Två minusgrader i gryningen, pärlemorhimmel över aluminiumblankt hav:

svansjön
Knölsvanarna

Havet på -17 centimeter. Brännmaneter kommer fortfarande indrivande från Kattegatt. I strandkanten möter de nybildad is, som ibland roar sig med att anta samma form och format som de frusna geléskivorna. Rundeln till vänster på den här bilden är ren is och inget annat:

diskusis
Tallriksmöte

Det pratas mycket om snö dessa dagar, ett fenomen vi lyckligtvis sluppit hittills. Smedsgårds kossor kan fortfarande äta gräs på strandängen:

vinterbete
Vinterbete

Havsörn på Sälarevet. Drömväder för dem.


11 NOVEMBER
Minus fyra i ottan, molnfritt, svag nordostvind men inte stiltje som igår. Havet på -21 centimeter.

Kanadagässen har tagit över ruljangsen. De har spaltat upp sig i två divisioner, en vid Uttran och en vid Morupsån. Till skillnad från de andra gåsarterna väntar de tills solen hunnit upp en bit innan de ger sig av:

kanadickerna
Kanuckerna

Blankis på lagunen, inte helt pålitlig. Under den kan man på bottnen skåda mustiga rorschachplumpar av svart tusch, framställda av svavel- och järnätande mikroorganismer:

rorschach-02
Tuschtest - ett

rorschach-03
Tuschtest - två

Havsörn på Sälarevet vid halv nio.


12 NOVEMBER
Minus sju natten lång, sporadisk dimma ger rimfrost på strandängen. Svag vind, långsamt vridande från ost till syd. Havet på -19 centimeter. Början till isbildning nära land:

isembryon
Isembryon

En hel del kärrsnäppor i småklungor, de här vid Sälarevet:

kärror
Issextett

Plötsligt bryter en anemisk solskiva fram ur slöjorna:

08.02
Klockan 08.02


13 NOVEMBER Atmosfären har utfört sitt förebådade lappkast. Plusgrader hela natten, tre i gryningen. Framför allt har vinden gjort helt-om och kommer från sydväst. På himlen lätta molnvarianter, som blir vackert violetta strax innan solen gör entré:

0741
Klockan 07.41

Havet kvar på den låga nivån -28 centimeter. De nya vindarna har ännu inte levererat några presenter, med ett undantag - en ålgrästuva med både rothärva och färska skott:

gräsrötterna
Gräsrötter

Civilisationen representeras av det här paketet ”letmælk”, av det på våra stränder sällan sedda märket Egelykke. Det landade redan i ovädret den 28 oktober. Jag har sett det flera gånger sen dess. Det väger nästan ingenting, och har flyttats lite fram och åter under de här veckorna, men tack vare det stabila vädret har det stannat på stranden. Varumärket Egelykke tillhör Dansk Supermarked. Om jag förstått saken rätt kommer själva mjölken från Arla, och kan mycket väl vara svensk:

egelykke

Fedtindhold 1,5%

Den nyss utståndna köldvågen är värd sina funderingar. Den varade i tio dagar, med köld- och snörekord över hela Nordeuropa. Den har exakt motsvarats av en lika rekordrik värmebölja i Nordamerika, vilket pekar mot jetströmmen som boven:

Pasted Graphic
Jetströmmen enligt NASA

Man kan se jetströmmen som en barriär mellan arktisk kalluft från norr och subtropisk värme från söder. Barriären år vågformad. Vi har befunnit oss i en vågdal, där kalluften trängt söderut, medan varm luft knuffat sig norrut i vågtoppen över Nordamerika.
Det finns en uppmärksammad men omstridd hypotes som säger att vågtopparna och vågdalarna blir mer accentuerade av det minskande istäcket i Arktis. Dess upphovskvinna heter Jennifer Francis, och jag har skrivit om den flera gånger (utförligast den 16 mars 2013). Hypotesens trovärdighet är jag inte kompetent nog att uttala mig om, men faktum är att ismängden i Arktis varit rekordlåg de senaste veckorna.
Isens utbredning bevakas via satellit sen 1979. Den följer årstiderna, med ett maximum i mars och ett minimum i september. Det exakta förloppet beror på det regionala vädret, men trenden är en kraftig minskning, i takt med att klimatet blir varmare. Årets septemberminimum var det näst lägsta som uppmätts. Det som hände sen är remarkabelt. Man ser det på det här diagrammet. Den ljusblå linjen år årets isutbredning. Den gör en lustig knyck i oktober. Sen dess är istäcket det minsta för årstiden sen mätningarna började:


Figure2a-350x280
Isen i Arktis enligt National Snow & Ice Data Center14 NOVEMBER Halländsk normalhöst igen. Disigt, grått och blåsigt från sydväst. Tre garder varmt, antydan till regn, havet på -2 centimeter. Inte mycket glädje på stranden, men här är iallafall en stjärna, fallen, inte från himlen, men från havet:

stjärnan
When you are a star you can do anything

För en månad sen, den 14 oktober, skrev jag om den blåa ryska burk med smörjfett som strandat i reservatet, och sen lyckats gräva ned sig i sanden ända upp i halsen. Det finns en begravd plastburk till. Den anlände redan för fyra månader sen, alltså den 14 juli, och hade innehållit ett slags näringstillskott för idisslare. På bilden den 14 juli ses den stå ute i vattnet (havet låg på +19 centimeter). I dag ser den ut så här:

crystalyx-01
Sandlåda - ett

Plastlådan har inte flyttat sig sen i somras, bara grävt ned sig. Bokstäverna CRYSTALYX framträder bättre nu. Uppifrån ser man hur havet och vindarna bearbetat sanden i dess närhet, utan att lyckas rubba den:

crystalyx-02
Sandlåda - två

Havsörn på Sälarevet klockan 13.15 NOVEMBER Det öser ned. Åker till stan och köper nya regnkläder. Solen går inte upp, men det är sju grader varmt. Först framåt tio ger jag mig ut, i mina nya, vattenavstötande mundering. Vid det laget står havet på -1 centimeter.


En hel del brunalger på stranden efter nattens kuling. Svårt att fotografera i regnet, men här är ett vackert tareblad som bleknat från brunt till rött och vitt:

hilsen
Hilsen fra Danmark

Också lite annat färglagt strandgods. Här ett turkiskt mjölkpaket, härstammande från den gamla seldjukiska provinsen Konya:

süt
Akbel Süt Ürünleri

Och här ett vilsekommet rep med färg av smör:

smörrep
Smörsnöre
16 NOVEMBER Fem grader, klen sydvästvind, himlen ljus men med molnmur över österhorisonten:

07.41
Klockan 07.41

Havet på +22 centimeter. I den nu rika algfloran springer jag på ett av de mest osannolika strandfynden i mitt mannaminne - en rakhyvel:

ladyshave
Ladyshave

Listan över bisarra strandspillror toppas annars av pepparsprejen den 29 augusti 2012. Den är svårslagen.
17 NOVEMBER
Fem grader, nästan ren himmel, sydvästvinden tillfriskad och lite ettrig. Havet på +38 centimeter.

Tångvallarna lyser fräscht och aptitligt av vita rödalger och röda brunalger:

rödvitt-01
Vi er røde, vi er hvide - ett

rödvitt-02
Vi er røde, vi er hvide - två

rödvitt-04
Vi er røde, vi er hvide - tre

Jag glömmer storspovarna. Jag hör dem drilla varje dag, och gjorde så även under köldvågen. De är skygga, med viss rätt, antar jag, men de finns där alltid i reservatet.


18 NOVEMBER Väcks av väderbus klockan fyra. Horisontellt ösregn trummar mot stugväggarna. Lyckligtvis är det bara en kortvarig kulingstöt. I gryningen normalt novemberrusk, med frisk vind från sydsydväst, sex plusgrader och bara sporadiska skurar. Det ser rentav ut att ljusna i väster:

västerljus
Välkommen till Kattegatt!

Havet på +29 centimeter, vilket, som synes, ställer reservatet under vatten. Men här är dagens mysterium:

prylmystik-01
Kulpryl - ett

Jag har faktiskt inte den ringaste aning om vad detta kan tänkas vara. Det ser ut som ett hobbybygge, men till vad? Manicken är gjord av hårdplast, ungefär 45 centimeter lång och nedstänkt med målarfärg. Här är baksidan:

prylmystik-02
Kulpryl - två

En helt annan sak. Jag skrev i söndags om hur det arktiska klimatet lämnat stora vattenytor isfria i höst, och kanske därmed påverkat vårt väder. Här är ett danskt diagram som visar genomsnittstemperaturen för jorden norr om åttionde breddgraden. Den röda kurvan är årets siffror, den gröna är medelvärdet för perioden 1958-2002. Något har uppenbarligen hänt runt Nordpolen i höst. Det ska sägas att siffrorna är en blandning av uppmätta och beräknade värden, men bilden är onekligen uppseendeväckande:

meanT_2016
Från DMI
19 NOVEMBER Burdus blåst natten lång. I gryningen drygt fem grader, grova vindar från sydsydväst, himlen ockuperad av aggressiva moln. Havet på +30 centimeter. Får hålla mig till badstranden.

Originellt nog är de frodiga algvallarna bitvis täckta av höstlöv, förmodligen utspolade i havet av Törlan, och sen återbördade till land av vindarna:

hösttång
Hösttång

Möter en ovanlig gäst på stranden - en aubergine:

auper-01
Solanum melongena - ett

Och en till några hundra meter bort:

auber-02
Solanum melongena - två

20 NOVEMBER Grader fem, molnen svullna, blåsten bister från sydväst. Havet är nere på +12 centimeter. Kan vada ut i det skumprydda reservatet:

ränderna
Den randiga stranden

Dagens överraskning: den ryska tunnan har landat. Det var den som strandade på en revel den 6 september, och sen, helt mirakulöst, begravde sig själv i sanden, ett äventyr som finns redovisat den 4 oktober. Nu har det outtröttliga havet grävt upp tunnan igen, och lagt den, rentvådd och grann, i en madrass av rödalger på stora revelns strand. Imponerande:

smörjburken
Blå Solidol

Återser oktobersälen, som för sin del sjunkit ned i sanden, i en pose av frid och eftertanke:

sälen-01
Sälsyn - ett

Fast frontalt är den mindre behaglig att skåda:

sälen-02
Sälsyn - två

Förvånansvärt många grågäss har övernattat i reservatet. Som vanligt ger de sig av före soluppgången. En del sångsvanar längs kusten. Drillande spovar, pipande kustpipare.


21 NOVEMBER
Nattligt kulingbuller igen, dock från syd och sydost och därmed mindre störande. Sju grader, mojnande vind, klarnande himlavalv. Havet på +26 centimeter.

Många starflockar nu. De kommer nånstans norrifrån och drar mot Medelhavet, men i sin egen takt. De flyger upp ur tångbankarna som små vältrimmade projektiler:

sturnus
Sturnus vulgaris

Jag fascineras ständigt av den ilandblåsta tångens benägenhet att släpa med sig sina stenar upp på stranden:

tånglyft-01
Uppkomling

Det är en transport som ständigt pågår. Sen hur länge, kan man fråga sig. Uppenbarligen tar sanden slut några hundra meter ut från stranden, och övergår i stenbotten, med en tät och mångfaldig urskog av makro- och mikroalger. Där är trångt. Många samsas om samma lilla sten, men det spelar mindre roll - näringen kommer inte genom roten:

tånglyft-02
Stensextett

22 NOVEMBER
Nästan nio grader. Sydlig vind, krabbformat molnmönster riktat åt söder bjuder på storartat om än kortvarigt färgkalas. De här bilden är tagen en kvart innan solen går över horisonten, men den belyser redan molnen från sidan:

07.50
Klockan 07.50

Havet på +-0 centimeter. En gulröd burk lyser bland tången. Inte så oskyldigt som det ser ut. Det är en rökgranat, av den sort varmed seglare i sjönöd signalerar sin belägenhet. Om man lossar locket sprutar den orange rök i tre minuter:

pyropol-01
Lifesmoke - ett

Tillverkad av företaget Pyropol i Hornbek, som ligger i Tyskland några mil öster om Hamburg, men saluförd av engelska McMurdo. Innehållsförteckningen ser besynnerlig ut: laktos, gummi arabicum, pulvriserad pimpsten, kaliumklorat, vax, sprit, vatten, linolja samt något ospecificerat orange färgämne. Bäst före maj 2008. Det är ohyggligt frestande att testa om den funkar ändå. Bör kanske vänta till nyårsafton:

pyopol-03
Lifesmoke - två23 NOVEMBER
Fem grader, blygsam sydvind, en lite kylig himmel:

07.45
Klockan 07.42

Havet på -17 centimeter. Ett tareblad har experimenterat fram en gul nyans, som åtminstone jag aldrig sett förut:

gulalg
Gulalg

En olycksalig trut har störtat på stranden. Går inte att gissa hur det hänt:

trutlik
Trutlik


24 NOVEMBER Himlen klarnar under natten och sänker temperaturen till två plusgrader. Vinden har vridit till västlig, bara tunna molnstråk, havet på +5 centimeter.

Ser i morgonljuset nåt slags härva en bit ut i havet. Vadar dit. Det är helt enkelt en av dessa strandörter som jag inte kan namnet på. Den har ryckts loss av högvattenvågor och seglat ut i Kattegatt, där den fiskat upp diverse alger i sitt snåriga grenverk:

härvan
Nåt slags målla, tror jag

Detta visste jag inte: kip betyder kyckling på holländska. Burken har innehållit en kryddmix för grillad kyckling, bestående av zout, koriander, paprika, gember, foelie, kurkuma, fenegriek, selderijzaad, komijn, kardemom, chilies, ui (på svenska: salt, koriander, paprika, ingefära, muskotblomma, gurkmeja, bockhornsklöver, sellerifrön, kummin, kardemumma, chili, lök). Tillverkas av det anrika företaget Verstegen i Rotterdam:

kip
Mix voor Kip

Ett mindre kompani vitkindade gäss har övernattat i reservatet.


25 NOVEMBER Fem grader, svag västvind, dimmoln förmörkar himlen. Havet på -13 centimeter.

Strändernas svallvallar består nu nästan enbart av mosade rödalger, draperade i mjuka girlanger, med en rand av skum som spritsad vispgrädde på toppen:

algvolang
Algvolang

Allt fler sångsvanar nu. De har en tradition som liknar gässens. Man hör deras tutande sång i gryningen bortifrån Uttran, men när det ljusnar flyger de i samlad formation söderut till Morupsån, eller trakten däromkring. Mot kvällen återvänder de till Utteros, ibland först när det blivit mörkt. Den här plogen passerar bara några minuter före soluppgången:

sångkören
Cygnus cygnus


26 NOVEMBER
Kulingvarning igen, nu västlig. Sju grader, disigt och dystert, havet på +10 centimeter.

Enda färgstimulansen: en präktigt röd krabba, behackad av kråkorna:

krabb-01


Vänder den. På ryggskölden bär den, originellt nog, en rankfoting (okej: en havstulpan):

tulpankrabba
Fripassagerare


27 NOVEMBER Två grader i gryningen, en brutal blåst från norr, himlen kemiskt fri från moln. Havet på -1 centimeter. Har fallit 20 centimeter sen i går kväll, och lämnat ett raffinerat räffelmönster i den nya nord-sydliga riktningen, här och var brutet av den bångstyriga tången:

raffel-01
Nyfårat - ett

raffel-02
Nyfårat - två

raffel-03
Nyfårat - tre

Här kommer lite suddig hösttröst i nordanvinden - en storspov och en gravand möts på lagunens yttre strand, som vore det april:

vårfåglarna
Snart är det jul


28 NOVEMBER
Minus två i gryningen, nordanvinden nedskruvad, himlen nästan klar, med en dekorativt morotsfärgad rand över horisonten i sydost:

randmoroten
Morotsmorgon

Havet på -10 centimeter. Nyis på lagunen och i strandregionen:

nyisat
Isstrand

Färgstark solnedgång, placerad rakt ut i Kattegatt:

15.58
Klockan 15.58


29 NOVEMBER Fyrgradig gryning, uthärdlig västvind, halva himlen täckt av moln:

07.53
Klockan 07.53

Havet på -18 centimeter. Ännu en skvadron röda brännmaneter har stigit i land. Ingen större invasion, snarare en samling slemmiga eftersläntrare, visuellt uppmuntrande för strandflanörer:

höstmanet-01
Höstmedusa - ett

höstmanet-03
Höstmedusa - två

höstmanet-02
Höstmedusa - tre30 NOVEMBER
Fem grader, styv nordvästvind, himlen halvklar/halvmulen:

08.12
Klockan 08.12

Molnen ligger i stråk från nordväst till sydost, alltså i vindriktningen, vilket de långt ifrån alltid gör. Stråken framträder vackert i gryningen, när de är belysta från sidan. När solen väl gått upp (klockan 08.23) ser man bara en vattrad grå matta. Satellitbilderna visar att stråkmolnen ingår i ett magnifikt storskaligt vädersystem över Nordeuropa:

583e7d0578472
Från danska vädertjänsten DMI

Havet på +21 centimeter. Har stigit fyra decimeter sen igår. Råkar skrämma upp flock om fyra eller fem snösparvar ur tångvallen. Försöker plåta dem. Får en bild som är så skamligt usel att jag aldrig skulle lägga ut den om det inte vore den siste november:

snösparv
Ursäkta