Augusti 2017

renfana
Renfanornas guldknappar präglar kustens sensommarlandskap

Linné for riket runt och examinerade blommor, men han missade Halland. Andra fick ta vid, bland dem en man som hette Lars Montin. Han var född i Göteborg 1723, på 1740-talet lärljunge till Linné i Uppsala. Under många år som provinsialläkare i Halland blev Lars Montin en flitig amatörbotaniker, som byggde upp en väldig samling av torkade växter, numera inhyst hos Naturhistoriska riksmuseet. Lars Montin, som beskrevs som ”en munter och i sällskap synnerligen talför man”, publicerade 1766 i Kungliga Vetenskapsakademiens handlingar en lista under rubriken ”Förtekning på de i Halland vildt växande örter, som äro sällsynte i Sverige, eller ock där ej tilförene blifvit fundne”.

Så här lyder inledningen, med originalets stavning:

”Ibland de Vetenskaper, som inom kårt tid gjordt de största framsteg i vårt kära Fädernesland, bör Växternas kännedom med fog räknas, som, genom en enda Mans djupa insigt och ogemena flit, i hast hunnit til ansenlig högd. Knapt kan något Land upvisa en så fullständig Flora, som den Svenska, af Herr Archiatern och Riddaren v. Linné utgifna. Han har dels sjelf besökt och genomletat de flästa Landskaper i Riket, dels genom sina Disciplar samlat kunskap, så väl om andra Rikets Naturalier, som i synnerhet om Vegetabilierna.
Halland är en ibland de få orter, som Han ej haft tilfälle att granska. I Företalet til senare uplagan af Flora Svecica, förklarar Han sig likväl tro, at Halland torde ock hafva sina egna växter. I anledning däraf, så väl som af hug för Vetenskapen, har jag under mina resor i Länet upsökt och anteknat de i Halland befintliga växter, som antingen ej tilförene blifvit i Sverige fundne, eller ock äro sällsynte och allenast träffade uti en eller annan Landsort. Däraf har upkommit den lilla Florula Hallandica, som jag nu har äran at till K. Academien framgifva.”

Lars Montins lista omfattar 170 arter, bland dem, lite förvånande, renfanan, som presenteras så här:
”Tanacetum vulgare. Öfverflödigt på åker-renar och vid stora landsvägen, särdeles i N. Halland.”


1 AUGUSTI
Fjorton grader, lätt sydvästvind, förvirrande molnmix på himlen. Havet på +10 centimeter.

Hittar flera sudaresamlingar som medfört sina rotplattor upp på stranden. De här har råkat sätta sig på en hjärtmussla. Varje sträng är en individ, men de hamnar gärna tätt ihop:

sudarerötter
Fästplats

Här är ett ännu intressantare fenomen. De händer att svärmar av mussellarver slår sig ned på täta knippen av sudare:

sudaremusslor-01
Musseltrassel - ett

Naturen begår sina misstag. Musslorna väljer plats för sina kolonier med viss omsorg. Något hos sudaren förvillar dem. Man ser aldrig eller nästan aldrig musslor på andra makroalger:

sudaremusslor-02
Musseltrassel - två

Liksom igår vitkindade gäss lite överallt, något som hämmar morgonflanörens rörelsefrihet.

På kvällen helikopterrundturer från campingen. Kul för en del men panik i fågelreservatet:

IMG_0025
Rovfågel
2 AUGUSTI Sjutton grader vid dagens början. Lite blåsigt från sydväst, blå himmel över kusten, moln över granskogarna. Havet på +24 centimeter.

Inte mycket att se - högvattnet döljer stränderna - men här är en av dessa osannolika brännmaneter i den blå serien:

blåhett
Blåhett

Ett litet tillkännagivande: Jag har ända sen starten 2011 angett vattenståndet utifrån SMHIs mätare i Ringhals. Men numera finns också
Sjöfartsverkets siffror för både Varberg och Falkenberg på samma sajt. Medelvärdet av dessa bägge bör ge ett bättre värde för Utteros än Ringhals. Jag har testat detta några dagar och hunnit göra vissa observationer: För det mesta ligger havsnivån i Varberg, av naturliga skäl, mycket nära den i Falkenberg, men ingalunda alltid. I måndags, till exempel, hade Varberg +17 centimeter klockan sex, samtidigt som Falkenberg angav +24 centimeter. Det är en stor skillnad, som speglar dynamiken i Kattegatt.
Sen har vi det här med klockan. Jag anger vattenståndet vid den tid då jag befinner mig ute på stranden, vilket vanligtvis är vid soluppgången. Nivån ändrar sig sen under dagens lopp, men det kan var och en avläsa i diagrammen (förutsatt att allt fungerar som det ska, vilket det inte gjorde idag: Varbergsmätaren var ur funktion på morgonen.)3 AUGUSTI
Väderskifte. Knappt elva grader i ottan, med tät markdimma och stiltje. Havet på +15 centimeter.

Häger håller vakt vid lagunens mynning, säkert samma som i torsdags, troligen också samma som förra sommaren:

hägern
Hägerdimma

Klockan tjugo i sex höjer sig solen över markdimman:

05.42
Soldimma

Sen fullt solgass över gässen:

solgässen
Solgäss

Solljus även över denna gladlynta lirare, som är på rymmen från nåt ankrace:

ankan
Nummer 549

Vid sjutiden glider ett molntak in över kusten, förebådande regn.

Fram till klockan 20 faller 15 millimeter.
4 AUGUSTI
Sydvästlig augustikuling. Sjutton grader, plottriga moln i morgonturbulensen:

himmel!
Himmel!

Havet på +27 centimeter. Stuvade alger i svallzonen, plus ett ensamkommande blomkålshuvud:

blomkål
Romanesco

På dagen luriga skurar utan förvarning. Här en sur hämpling på min altan:

hämplingen
Linaria cannabina

Fram till klockan 20 ger dagens tämligen brutala skurar åtta millimeter regn, beledsagat av en del tordön.5 AUGUSTI
Sommaren har pausat. Hotfullt grova moln rullar över himlen, sexton grader, skurbenägna kulingbyar från nordväst. Gryningens gäss brottas med blåsten:

molngäss
Vindvingar

Havet på +33 centimeter. Reservatet oåtkomligt, stränderna dränkta, Här en tuva strandaster som tröst:

strandtröst
Tripolium pannonicum

På eftermiddagen sol och vind. Ett intensivt kitesurfande (>30) längs badstrandens södra del, men som vanligt är det några friskusar som åker omkring inne i naturreservatet:

augustisurf
Blåstens baksida

6 AUGUSTI
Kulingens tredje, tröttsamma dag, nu med rakt västlig riktning. Femton grader i gryningen, molndramatik i skyn:

vindhimmel
Vitkindade moln

Havet på +36 centimeter. Ladusvalorna jagar insekter med sagolik precision, i spektakulär flykt bara någon decimeter över sandstranden:

sommarsvala-06
Svalprojektil - ett

sommarsvala-05
Svalprojektil - två

sommarsvala-02
Svalprojektil - tre

7 AUGUSTI Fjorton grader. Fortfarande hårda västvindar, men havet har retirerat till +10 centimeter. Kan vada ut i reservatet och se solen stiga över Smedsgård:

godmorgon
Sensommarmorgon

Strandkanten domineras av färskt ålgräs, av kulingen hopnystat med sudare:

ålhärva
Nyskördat

Och här en strandsatt energiburk från Esbjerg i Danmark, av märket Cocio, presenterat så här på nätet:
Det startede tilbage i 1951, da Anker Pallesen havde en drøm om at lave verdens bedste chokolademælk! Han begynde at eksperimentere i sit køkken sammen med sin kone Ella. De finder frem til den fantastiske opskrift på Cocio ved blot at blande tre naturlige ingredienser: Mælk, kakao og sukker. Intet andet.”
Det vill säga den här varianten är spetsad med koffeinhaltiga guaranafrön. Cocio är, tror jag, en nära släkting till svenska Pucko. Bägge ägs numera av Arla:

cocio
Chokolademælk


8 AUGUSTI Fjorton grader, en obetydlig sydvind, dis över himlen. Havet på +8 centimeter.

De blåsiga dagarna har skickat in nya portioner rödalger mot stränderna. En del har redan stigit i land och ligger som eftertänksamma sensommarbuketter i sanden:

rödskörd-01
Rödskörd - ett


rödskörd-02
Rödskörd - två

Två algröda myrspovar provianterar på en revel:

spovduo-05
Spovduo

Tvåtusen minkar släpptes ut från pälsfarmen i Glommen i förra veckan, berättar Hallands Nyheter. Av allt att döma var det djurrättsaktivister som i missriktat etiskt nit genomförde aktionen.

9 AUGUSTI Sjutton grader hela natten, lätt vind från sydost, gråmulet med lama försök till regn. Havet på +1 centimeter.

En massiv flytande madrass av rödalger har av någon okänd mekanism formats i lagunens mynning:

algmattan
Algsoppa

Småflockar småvadare rastar på de blottlagda men blöta stränderna, här en större strandpipare och aktern på en kärrsnäppa:

småvadat
Telefoto

Hittar strödda spån och flagor av strandkulturen, som denna till synes masochistiska metallattiralj:

silver
Vad är detta?

Och här en borttappad bit rörligt friluftsliv. GUN är en tysk firma i surfarbranschen, SUP betyder ”stand up paddling”:

gun sup
Ståuppaddel

Mer om minkutsläppet i Glommen i dagens Hallands Nyheter.

Morgonens regn gav fyra millimeter.
10 AUGUSTI Höstkänsla. Sjutton grader, blåsigt från sydväst, gråtunga depressiva skyar:

höstmoln
Molnpress

Havet på +8 centimeter. Hittar en udda parbildning med ett lätt skabröst utseende. Det är ett ostron som slagit sig ned på en blåmussla. De måste ha hållit ihop så här i många år:

tvåsamhet
Musselpromiskuitet

Fler myrspovar och spridda flockar småvadare, däribland en extra liten medborgare, som jag får till en småsnäppa:

minuta
Calidris minuta

Och här ett i havet fritt simmande vattenlås, eller vad det nu är:

pumpen
Lösrör

11 AUGUSTI
Tolv grader i gryningen, en nätt sydvästvind, molnrik men ljus himmel. Havet på +1 centimeter.

I dag, den elfte augusti, börjar gåsjakten i Halland. Mycket riktigt smäller det en hel del nerifrån Lynga. Det är grågäss och kanadagäss som får skjutas ihjäl, inte de vitkindade. Man kan lätt få intrycket att gässen själva vet vad som gäller i dag. Flera tusen har övernattat i reservatet. Jag står och ser dem lyfta, flock efter flock, under morgontimmen, i svarta siluetter mot de blåtonade molnen:

gåsmorgon-03
Gåsmorgon - ett

gåsmorgon-02
Gåsmorgon - två

gåsmorgon-04
Gåsmorgon - tre
12 AUGUSTI Femton grader, mörk morgon med grova moln, total stiltje. Havet på +1 centimeter.

Fantastiska mängder gäss landade igår kväll. För att inte skrämmas ger jag mig i ottan bort till reservatets norra provins, som till stor del står under vatten. Visuell magi över havets spegel:

morgonmoln
Havshorisont

Gäss här också, förstås. Hör en gluttsnäppa, i övrigt inga vadare. Tre gravandungar, av någon anledning de första jag sett i år:

gravungar
Gravjuniorer

Den stora reveln i norr är intressant att följa. Den utsätts för en brutal erosion som blottlägger den skiktade marsken, avsatt av Uttran genom seklerna:

eroderat
Bruten mark

Bara en enda färgfläck i den grådunkla morgonen: en helt absurd apelsin, vilande mitt ute på den ödsliga sandstranden:

strandfrukt
Utteroscitrus

Regn faller. Fram till klockan 20 fem millimeter.
13 AUGUSTI
Blåsigt igen, nu från väster. Fjorton grader, fullt med moln, havet på +19 centimeter.

Algernas förvandlingskonster upphör aldrig att förbrylla strandflanören. Här är två exemplar av samma art, som gått skilda vägar:

söl-01
Rödsallat - ett

söl-02
Rödsallat - två

Söndagskväll i fågelreservatet:

gåsafton
Gåsutsikt

14 AUGUSTI Tretton grader, friska vindar från nordväst, bara småmoln på himlen. Havet på +2 centimeter.

Död säl på stranden, i lätt makabert skick:

sällik-01
Sällik

Den måste ha legat här i flera dagar. Jag har själv inte varit på det här strandavsnittet sen i fredags, för gässens skull. Den har ett stort, blodigt hål i buken. Bisarrt nog är huvudet renätet intill skallbenet:

sällik-02
Sälhjässa

Fyra meter bort finns en fördjupning i sanden där sälen uppenbarligen legat, förmodligen fram till högvattentoppen igår förmiddag:

sällik-03
Sälavtryck

I hålans botten ligger ett käkben:

sällik-04
Sältandrad

Flera gluttsnäppor.

Klockan 19.15 landar plötsligt och oväntat en havsörn ute på stranden. Tusen gäss går i luften under ett ohyggligt kackalorum. Örnen stannar mindre än en minut, sen flyger den söderut över havet. En gissning är att det var den döda sälen som lockade örnen - den landade ungefär där kadavret ligger. Men den blev skrämd. Det är folk ute på Sälarevet, och gässen väsnas. Kan örnen ha varit här förut, och hackat upp hålet i sälens buk? Enormt intressant. Jag hann inte riktigt med i svängarna, men på den här bilden ser man faktiskt örnen ute över havet. Den har just lyft och ger sig iväg. Gässen i förgrunden är vitkindade:

sensommarörn
En örn!15 AUGUSTI
Bara åtta grader i ottan, vind från sydost, nästan klar himmel. Havet på -10 centimeter och fallande. Äntligen läge för Sik. Cyklar dit och vandrar bort till Morupsån, beledsagad av ett bisarrt cigarrmoln:

sikmoln
Hur går detta till?

Jägare i farten, tyvärr. Tunga skott strax före soluppgången skingrar fågellivet.

Död säl här också, ganska långt upp på stranden:

siksäl-01
Siklik - ett

En stor krabat, halvannan meter lång. intorkad och ful. Ser ut som om den legat här hela sommaren:

siksäl-02
Siklik - två

Frodiga och stolta bestånd av strandaster:

sikaster
Sikaster

Och här den blåaste doja jag nånsin hittat:

siksko
Siksko

När jag kommer hem vid halv nio sitter havsörnen på Sälarevet. Den flyttar ut i sanden efter en timme och äter på nåt, stundvis uppvaktad av en brun kärrhök. Kvar till kvart i elva, när det gör en spaningsrunda över stora reveln, varpå jag tappar den ur sikte:

IMG_4536 kopia
Augustiörnen16 AUGUSTI Ett idogt regn under natten har gett oss 14 millimeter. Femton grader i gryningen, mojnande vindar, illa mulet men klarnande från väster. Havet på +16 centimeter.

06.08
Klockan 06.06

Gässen har trängt ihop sig, kanske skärrade av gårdagens havsörn. Kan gå en bit längs lagunens strand utan att skrämmas. Glasört i generösa mängder:

glasörten
Salicornia

Flaskpost igen:

flaskan
Poste restante

Måste tyvärr med uppgivenhet konstatera att även detta saktmodiga medium kommersialiserats. Flaskan innehåller smygreklam. Den kommer från Klostergydens Fisk, en i och för sig lockande inrättning i Sæby på Nordjylland. Flaskan släpptes i havet från en fiskebåt den 10 juni. Här är brevets undre halva:

brevet
Mange tak
17 AUGUSTI Elva grader när dagen gryr, en återhållsam sydostvind, glesnande morgonmoln:

morgonspegel
Reflexivitet

Havet på +7 centimeter. Har varje morgon en liten kontrovers med hägrarna, som vill vara i fred i lagunen. Ingen fara. De är skygga men inte långsinta:

hägermorgon
Hägerflykt

Föga nyheter på stranden, men några antikviteter, däribland vår gråa brevlåda, som lyckas klamra sig kvar i sanden:

låddan
Kramlåda

18 AUGUSTI Nio millimeter regn sen igår, det mesta förmodligen sent på torsdagskvällen. Sjutton grader i gryningen, mycket moln, en småfrisk vind från sydväst. Havet på +21 centimeter.

Enligt sensommarens sedvanor övernattar stora flockar kråkfåglar på stranden, helst på någon sandrevel. Hög andel sotsvarta råkor:

kråk
Hitchcockflock

Den skalliga sälen utanför Smedsgård demonteras långsamt men metodiskt av trutarna, som helt oartigt dragit ut dess tarmar:

sälvrak
Sälvrak

tarmen
Tarmvred

Precis klockan sex ett omisskännligt jättelarm. Tusentals gäss går i luften, havsörn in från öster. När kalabaliken lagt sig sitter den på Sälarevet.


19 AUGUSTI Tråkmorgon. Sexton grader, friska vindar, tunga moln. Mycket tal om regn, men vi har bara fått en snål millimeter det senaste dygnet. Havet uppe på +28 centimeter.

En kolonn kanadagäss har ställt sig på en sandrevel och låtit tidvattnet stiga över fötterna:

haavsranden
Havsrand

Valthornsäggen fortsätter att blåsa iland, i större omfattning än jag kan minnas. Ett gott tecken:

äggen
Ägghög

En liten barnsandal bortglömd på stranden, också den upphunnen av högvattnet:

sandsandal
Skumsula

På eftermiddagen sol och vind, med flera kitesurfare i reservatet:

solovind
Dem slipper vi aldrig20 AUGUSTI Väderbus i gryningen, med brutala vindbyar och burdusa skurar, dock pauser för blå himmel:

morupsskur
Ösregn över Morup

Femton grader. Havet på +22 centimeter, plus höga vågor, men en intressant meny i vattenbrynet:

bruna bönor
Bruna bönor

spagetti
Spagetti

Skurväder bjuder icke sällan på himlaspektakel för oss som har fri sikt över havet. Titta här! Klockan är 20.17. Stena Nautica har just lämnat Varberg:

färjan-01
Färjeläge - ett

Jag zoomar in:

färjan-02
Färjeläge - två


21 AUGUSTI Skurar, regn, nederbörd. Har fått tio millimeter under natten. Tretton grader, vaga vindar, havet på +17 centimeter. Ösregn när solen stiger i en öppning över slätten:

05.53
Klockan 05.53

Kan vada ut i reservatet, men får stanna vid gränsen - gäss överallt:

gåsigt
Regngäss

En timme senare kommer regnbågen:

kobågen
Kobåge

Sen en strålande sommardag.


22 AUGUSTI Väcks flera gånger under natten av regn smattrande mot mitt plåttak. I gryningen tretton grader, vindstilla, åska långt ute över Kattegatt.

Mer meteorologisk molndramatik, i metallskimrande tavlor och tablåer som skiftar snabbt under morgonen:

05.14
Klockan 05.14

06.00
Klockan 06.00

06.27
Klockan 06.27

Havet på +5 centimeter. På stranden en tjugoliters norsk tinnertunna av märket Jotun, som vi sett förut (12 november 2013):

jotun
Thinner no 10

Generallarm klockan sex, gäss lyfter från reservatets alla hörn och kanter. Kan inte hitta nån örn. Först en timme senare ser jag den sitta på Sälarevet.

23 AUGUSTI
Väderskifte. Bara åtta grader i ottan, lätt nordostvind, molndramatiken utbytt mot öppen himmel med en djupviolett havshorisont:

morgonranden
Morgonen randas, gässen vaknar

Havet har retirerat till -7 centimeter, och lämnat kvar sitt sublima avskräde, däribland en död skarv i tångvallen:

skarven-01
Skarvlik - ett

Den ser ut att ha legat länge i vattnet:

skarven-02
Skarvlik - två

Sen ännu en ypperlig sommardag.


24 AUGUSTI
Sex grader i dagbräckningen, svag sydvind, himlen försedd med molnlameller från norr till syd:

gåsstreck
Fågelstreck

Havet på -10 centimeter. En hel del räkskal i vattenbrynen, skimrande i morgonsolen:

räkfrossa-02
Nyömsat - ett

räkfrossa-01
Nyömsat - två

Den stora skylten vid reservatets sydgräns är nu nedmonterad. Lite tidigt i min smak. Campingen är trots allt aktiv en månad till, och fåglar har vi året runt:

skyltlöst
Avsigkommet


25 AUGUSTI Blåsigt, med hårda västliga byar. Sexton grader, grova, gråa moln, men det förebådade nattliga regnet har inte hörts av. Havet på +16 centimeter.

Gässen flockbildning är lite förbryllande. Vanligtvis ger de sig av till betesåkrarna i slutna sällskap, om tre till trettio individer. Jätteflockar brukar betyda att de skrämts upp, kanske av en havsörn eller en morgontidig boråsare. Men just nu, när reservatet är fullbelagt av tusentals övernattande gäss, kommer flera megalarm under morgonen, utan att någon orsak kan skönjas. Jag kan tänka mig att de skrämmer upp varandra, men det är bara en gissning:

panik
Masspsykos?

Maneterna är fåtaliga denna sommar, fast man ser en del trasiga exmplar:

manetism
Manetuttyning

Däremot har valthornsäggen svärmat i aldrig skådad omfattning:

äggpacke
Förlorade ägg

Dagens småregnande ger tre millimeter.

26 AUGUSTI Femton grader, frisk nordvästvind, havet på +4 centimeter. På himlen monstruösa morgonmoln:

molnmonster
Cumulus

Molnen glesnar en smula när solen stigit upp. Här blå himmel bakom en ståtlig tuva baldersbrå:

kustbaldersbrå
Tripleurospermum maritimum

En blå 25-litersdunk har strandat i reservatet. Tycks ha innehållit nåt slags rostskyddsmedel av holländskt fabrikat:

dunken
Gruox

Betydligt färre gäss idag. Det verkar som om grågässen fått för sig att byta natthärbärge. De gör så ibland, av skäl de bara själva förstår.27 AUGUSTI
Tio millimeter under natten. Det förebådade blötvädret drog in strax efter midnatt, med kavata skurar och enstaka åskskrällar. I gryningen tretton grader, vindlöst, med småskurar och ett fjärran tordön. Havet på +4 centimeter.

Den skalliga sälen har nu mumifierats och antagit ett mattröd hudfärg:

mumien
Torrsäl

Vackert röd är också denna mystiska manick, som legat på stranden i två veckor nu:

manicken
Rödrotor

Flaskpost igen, nu från åttaårige Johann, som författat sitt brev ombord på färjan Kiel-Göteborg den 19 augusti: ”Hallå ich heiße Johann und kome aus Hamburg. Das ist eine Große Stadt in Deutschland…”

saftflaskan
Vinbärssaft, nu med pant!

28 AUGUSTI Tio grader, blygsam sydvind, moln över havet skapar speglande auroraeffekter:

molnrött
Solen går upp i väster

Havet på +1 centimeter. Jättelarm igen, nu tjugo över sex. Begriper inte varför. Kanske en tredjedel av gässen ger sig av, men ett par tusen stannar. Ser ingen örn förrän en timme senare - då, som vanligt, på Sälarevet:

massgäss
Massgäss

Hittar de skamfilade resterna av en stormfågel, sannolikt den från den 15 april:

stormkadaver
Fulmarus glacialis

En hel del gulärlor på stranden nu, rastande på resan mot Afrika. De tillbringar vinterhalvåret söder om Sahara.29 AUGUSTI Sjutton grader i ottan, sydlig vind, klarnande himmel. Ser solen stiga över strandrågen:

smedsgård
Leymus arenarius

Havet på +12 centimeter. Sensommarstranden är som alltid beströdd med miljoner uttjänta fjädrar:

ruggat
Nyömsat

En ovanligt vacker knut har trillat i havet nånstans, och landat i reservatet:

knut
Dubbelknop

Som sagt. Skylten är borta men turisterna är kvar:

dublett
Hundrastplats


30 AUGUSTI En mild men mörk och mulen morgon. Sjutton grader, svag nordvästvind, antydan till duggregn. Havet på hela +35 centimeter. Vad som vållat detta höga vattenstånd vet jag inte, men det har funnits i prognoserna i flera dagar, så det torde spegla de storskaliga sammanhangen.

Reservatet översvämmat. Går söderut till Törlan, längs en föga inspirerande strand. Sporadisk ögonfägnad dock. Här en kvist blåstång som håller färgen:

tången
Fucus vesiculosus

En flaska flytande tysk tvål, flickmodell:

tvålen
Dermatologisch geprüft

Och en gummihandske, pojkmodell:

handsken
Blå handen

Två havsörnar på Sälarevet vid lunchtid.

Ett flitigt regn ger 18,5 millimeter fram till klockan 21.
31 AUGUSTI Ytterligare sex millimeter under natten. Nordostvind idag, originellt nog. Tretton grader, grått och dunkelt, men med en mystisk ljusskena i norr:

norrsken
Norrskenan

Havet på +16 centimeter. Stranden en festival för ögat, med rödalger i alla nyanser, däribland några osannolika, mättat violetta varianter:

rödfest-02
Lilaalg - ett

rödfest-03
Lilaalg - två

rödfest-04
Lilaalg - tre

Det är dags att vinka adjö till augusti 2017. Det blev en artig månad, fri från såväl stormar som värmeböljor, men med en del behövligt regn: 120 millimeter, en bit över genomsnittet för augusti på 80 millimeter. Tack för det.